Michel Doomst, Burgemeester van Gooik & Federaal Volksvertegenwoordiger

N-VA mag onderscheid met Vlaams Belang niet laten vallen

donderdag 06 oktober 2011

Het akkoord over BHV voor verkiezingen en gerecht wordt door de N-VA zwaar op de korrel genomen: hoewel heel wat elementen van de “propere”splitsing ook in Vollezele op tafel lagen, duikt men volledig in de oppositierol en worden de “eigen volk eerst”termen niet geschuwd. Vooral de manier waarop geschut in de richting van een eigen Vlaams parket in Halle-Vilvoorde en een eigen Vlaamse rechtbank in Brussel wordt bovengehaald maakt het discours van de N-VA-ers zeer gelijklopend met die van Vlaams Belang: de tweetalige gedetacheerde magistraten die onder het gezag van (eindelijk) een Vlaamse procureur in onze streek zullen werken worden vergeleken met “Turkse magistraten die naar Gent of Marokkaanse die naar Borgerhout” worden gestuurd. Ook Ben Weyts verklaarde wat stuntelig op de radio dat hij ongerust was over wat hij nog niet wist over het akkoord en dat er een “etnisch wantrouwen”aan de basis van de oplossing ligt.
Met deze terminologie plaatsen de kopstukken van N-VA zich dicht bij de lijn die het Vlaams Belang in dit land trekt: de absolute boedelscheiding en een discours over de andere helft van het land als een “vreemd”gegeven. Precies vandaag wordt echter bewezen dat de verkiezingen hebben gevraagd dat men zou “durven veranderen” en dat drie kwart van de Vlamingen het liefst Belg blijft en dat één op de drie België de volgende jaren niet ziet verdwijnen.
Voor CD&V moet Vlaanderen meer en meer een zelfstandig naamwoord worden, maar het blijft in essentie een werkwoord: liever een stap in de goede richting dan liters zweet op een home trainer of een training op achteruit lopen zoals op het voetbalveld. In alle eerlijkheid: deze splitsing van BHV hadden we nooit kunnen verhopen noch naar de kiesomschrijving, noch naar het gerechtelijk arrondissement. Het blijven altijd wat we “propere” splitsingen hebben genoemd, omdat uiteraard zelfs het Grondwettelijk Hof modaliteiten toeliet om de kieskring op te lossen.
Van N-VA hadden we verwacht dat ze met ons het pad van de hervormingen zouden inslaan in plaats van aan de kant te gaan staan: indien zij een ondernemende reactie hadden gehad, zouden wij ongetwijfeld “kartellig”tot dezelfde oplossingen zijn gekomen. Heel wat elementen van de huidige voorstellen zaten immers in de fardes van De Wever.
Zolang dit land een eenheid wil vormen moet dus gezocht worden naar werkbare overeenkomsten die meer en meer het landschap confederaal inkleuren: het wordt moeilijker en moeilijker om federaal te handelen en tezelfdertijd confederaal achterom te kijken. In die zin moet de huidige ingrijpende staatshervorming ons op weg zetten naar het verder uitdiepen van het bestuursmodel. Een volgende staatshervorming wenkt……

Geschreven door Michel op donderdag 06 oktober 2011

Reacties

Geachte.
Uw opmerking dat de NV-A meer de V.B. koers kiest is
merkwaardig,temeer daar u bekent was om uw verknochtheid aan de Vlaamse zaak en zeker uw eerdere standpunten i.v.m. de splitsing van BHV dewelke onvoorwaardelijk moest gebeuren.Intussen weten we wel waar het fransdolle kalf zal gebonden worden.Ik kan me best voorstellen dat na de electorale ranseling die uw partij bij de jongste verkiezingen gekregen heeft èn de opzegging van de kartels in vele steden en gemeenten tussen CD&V en NV-A een wrange smaak nalaten.
De huidige gang van zaken in de onderhandelingen en de onderdanigheid van de vlaamse onderhandelaars in deze zullen hoe dan ook boven water moeten komen en dan zal blijken of de NV-A ongelijk heeft in zijn beweringen.
Nu komt het er voor de CD&V op aan om alles mooi te verpakken en het aan te bieden als een grandioos overwinnings geschenk.Een sneer naar NV-A en V.B. mag dan zeker niet ontbreken om het hele geval nog meer te accentueren….de perceptie weet u.
Mocht het ganse pakket dat al afgesproken is èn dat de franstaligen nu reeds in (verdachte!)opperste staat van ontroering brengt de zoveelste aanval zijn op de centen van de Vlamingen is het lot van uw partij bezegeld en wordt deze bij een volgende stembusgang naar het decor verwezen…en CD&V zal er niet alleen staan.Tot zolang genieten uw partij en de anderen nog het voordeel van de twijfel.
Met vriendelijke groeten.

Geschreven door . op donderdag 06 oktober 2011

Jammer dat de CD&V volksverraad gepleegd heeft en de ware aard van deze partij naar boven bracht:
CD&V = Chaos, Demagogisch & Verraad
Gelukkig dat er buiten het Vlaams Belang, nu ook een tweede partij opkomt voor Realisme en de EINDELIJK de Waarheid durft zeggen over het smerige politieke spel dat hier gespeeld wordt en waar de CD&V opnieuw terug aan meedoet…
SCHANDE! Voor mij nooit geen CD&V meer!!!

Geschreven door . op donderdag 06 oktober 2011

Geachte heer Doomst ,

Dewever counterde enkel de bewering dat het een goed akkoord is omdat Justitie in de eigen taal ( Frans in dit geval ) beter is . Dat geldt dan uiteraard voor iedereen , ook voor Turken en Marrokanen , aldus Dewever.
Dit linken aan VB of racisme is ECHT ONEERLIJK.

Ook onderwijs in eigen taal is immers beter . Ik verwacht van U dan ook een snelle oprichting van Franstalige scholen in Gooik , waarvoor dank .

Vriendelijke groeten
Sim Minnoye

Geschreven door . op donderdag 06 oktober 2011

Beste Michel Doomst,
Ik herken je niet meer.
Moest dat nu echt.
Er was een tijd dat (en de socialistische partij was daar kampioen in)  alles wat Het Vlaams Blok (nu Vlaams Belang) zei moest tegengesproken worden. Zelfs als het Vlaams Belang zei dat de zon in het oosten opkwam vonden sommigen dat ze daar op moesten reageren.
Wees gerust , ik zal nooit voor Het Vlaams Belang stemmen maar ook niet meer voor jou.

Misschien ook eens de commentaar (opiniestuk) van Eric Donckier in Het Belang van Limburg lezen over de splitsing van het gerechterlijk arrondissement BHV.
Ik heb de indruk dat men in CD&V kringen iets te enthousiast aan het worden is over de bereikte akkoorden.
Pas je niet aan aan de streek waar je gaat wonen,leer en spreek de taal niet en als je het lang genoeg volhoudt ,wordt er voor beloond.

Vriendelijke groeten
Renaat Rijnders

Geschreven door . op donderdag 06 oktober 2011

Beste,

Voor iemand wiens partij zojuist de helft van Vlaanderen een mes in de rug gestoken heeft heeft u wel een grote smikkel op.
Ik ztel voor dat u uw verkocht bakkes beter gebruikt om de klootzakkerijen van uw mosselpartij recht te trekken.
Idioot.

Geschreven door . op donderdag 06 oktober 2011

En ook dit:
Zoek al maar een andere job want na de volgende verkiezingen ligt jullie eruit.
Er is geen kat meer die op een degoutante bende volksverraders zal stemmen.
We gaan ervoor zorgen dat jullie verraad nog lang zal herinnerd worden.
Als jullie denken dat jullie met de kloten van de kiezer gaan blijven spelen dan zitten jullie verkeerd.
Hou vooral Griekenland in het oog: ik ben benieuwd hoe ze de corrupte politici daar gaan aanpakken want dat staat jullie hier ook te wachten.

Geschreven door . op donderdag 06 oktober 2011

Meneer Doomst,
Je hebt jarenlang de Vlaming uitgehangen en tegen de faciliteiten geageerd, en nu uw partij voor heel Vlaanderen faciliteiten toestaat ga je zielig aan de kant van de franstaligen staan. Mijn verachting voor uw soort is heel groot. Gelukkig maak je geen kans meer om verkozen te worden.

Geschreven door . op donderdag 06 oktober 2011

Een tjeef is een Belg die op 11 juli de Vlaamse Leeuw zingt, op 21 juli met de Belgische vlag zwaait, en een paar dagen later de Vlamingen verraadt…
Michel is hiervan het bewijs.

Geschreven door . op donderdag 06 oktober 2011

Nog een kattekop die er niets van begrijpt.
Maar ja, postjes gaan voor.

Geschreven door . op donderdag 06 oktober 2011

U begint schrik te krijgen zeker? Domme mens, steeds dwars liggen en dan andere mensen verwijten, sukkelaar…Waar is uw fierheid? De centjes , is het niet, zieligaard.

Geschreven door . op donderdag 06 oktober 2011

En nu morgen gaan zagen in de pers dat ge haatmails gekregen hebt. Doe dan ook zo geen belachelijke onlogische uitspraken, lomperik.

Geschreven door . op donderdag 06 oktober 2011

Beste Heer Guido Naets. Je schreef in een eerdere reactie “Beste Michel, samen met Willy De Waele en onze eigenste Eric Van Rompuy was jij een van de sterkhouders van de Vlaamse zaak in de Rand.”
Is het niet opvallend dat de tsjeven Doomst en Van Rompuy Vlaanderen een mes in de rug duwen terwijl enkel Willy De Waele rechtlijnig is. Maar dat is dan ook geen tsjeef.

Geschreven door . op donderdag 06 oktober 2011

Oh zooooo zielig Michel !

Geschreven door . op donderdag 06 oktober 2011

Sorry, mr. Doomst, u beweert dat u verdere staatshervormingen wilt, maar tijd is ook een factor. Wat hebben we aan een fatsoenlijk land in 50 of 100 jaar. U had de verkiezingsuitslag om er NU aan te werken, maar Wouter Beke heeft er integendeel voor gekozen zich op de knieën voor Di Rupo te gooien, exact wat Di Rupo al van het begin af als totaal vanzelfsprekend achtte. Of denkt u werkelijk dat Di Rupo iets anders had verwacht? Het volhouden van het afgelopen jaar had een druk opgebouwd, deze druk gold ook voor wallonië. Wat de cd&v wallonië nu leert is dat ze de volgende keer pas na een jaar moeten BEGINNEN te betwijfelen of hun verwachtingen eventueel wat overdreven waren. U heeft niet een stap vooruit gewonnen, u heeft hen geleerd dat blokkeren zich voor hen loont. Terwijl zij ons meer nodig hebben dan wij hen, we hadden moeten volhouden tot de bodem onder hun voeten wegzakte. U moet zich niet verwonderen over het verharden van uitspraken, Wouter Beke en de anderen die vlaanderen verkopen leren ons namelijk op dit moment dat normaal argumenteren niet loont. Ik wens het mr. De Wever toe dat hij meer geduld heeft dan ik. Maar uiteindelijk oogst men, wat men zaait. En als de oogst meer vlaams belang is, dan moet u vooral eerst naar Beke en co kijken om de oorzaak daarvoor te vinden.

Geschreven door . op vrijdag 07 oktober 2011

Ik begrijp niet dat de CD&V toelaat dat in Vlaanderen defacto een Franstalige rechtspraak wordt toegelaten. Dit zal de verfransing in Vlaams-Brabant verder in de hand werken. Er is geen enkele aanzet of motivatie meer voor de Franstaligen om zich te integreren. Dat Vlamingen dit in Wallonië kunnen vragen is onzin, want ze zullen hier geen gebruik van maken. Er zijn nu faciliteiten voor de Franstaligen in het ganse land. Deze regering in de maak is hoe dan ook een coalitie van verliezers met een grote kans op een Vlaamse minderheid. De democratie is hier de grote verliezer. De NVA zal tijdens de volgende gemeenteraadsverkiezingen hopelijk zoveel mogelijk zetels winnen !

Geschreven door . op vrijdag 07 oktober 2011

Meneer Doomst,
ooit was U een aangename gast op onze Marnixringvergadering waar U uw verhaal deed over de faciliteiten en BHV. We geloofden (tegen beter weten in) dat U het echt goed meende. Maar nu, wij zijn beschaamd ... weer plat op de buik en om U zelf niet te moeten verantwoorden begint U op N-VA te schelden.Ik ga prof Cassimman contacteren met de vraag of er echt niets mis met het DNA van een CD&V’er.Wij zijn met velen beschaamd .... De verfransing wordt geholpen door ... vul zelf maar in

Geschreven door . op vrijdag 07 oktober 2011

Michel, ken je het gedicht van Tijl de Swarte. Eens goed lezen want het gaat ook over u.

Wat zijt gijlie vandaag een laf geslacht!
Gij die het laatste laat gebeuren!
Nooit liet een ander voorgeslacht
Zijn eigen toekomst zo verbeuren.
Doch ook geen ander wordt nog ooit zo diep veracht!
Waar honderden voor ‘t eigen recht geslacht,
Die met dat recht niet langer lieten leuren,
Zich liever lieten door de kogels nog verscheuren,
Dan dat het verder voor hun ogen werd verkracht!
Wat zijt gijllie vandaag een laf geslacht!
Wij spuwen u, de lauwen, in uw laffe smoelen,
Opdat gij de verachting in uw vlees moogt voelen!
Vóór dat de laatste bloedgetuigen gaan,
Die sprakeloos en machteloos uw lafheid gadeslaan!

Geschreven door . op zaterdag 08 oktober 2011

Michel,

Dit is echt té zielig om er veel woorden aan te wijden.

In ieder geval, de ware aard van het beestje is eindelijk zichtbaar geworden voor iedereen (die het maar wil zien)!
Weeral plat op de buik en dan nog kritiek op de N-VA durven geven ook. Door dit tentoongestelde gedrag naar mijns inziens je eigen vonnis getekend deze keer.
Een vraagje, durf je op 11 juli de Vlaamse Leeuw nog te zingen na dit verraadt ?

Geschreven door . op maandag 10 oktober 2011

Reageren is niet mogelijk op dit bericht.

Michel in beeld

Meer foto's